In een wereld waar digitale toestellen steeds meer ons leven binnendringen, heeft de Stad Aalst een voortrekkersrol aangenomen in de strijd tegen game- en schermverslaving onder jongeren. Via een uitgebreide samenwerking met organisaties zoals Child Focus, de Gezinsbond en ook de ervaringsdeskundigen van GameChangers, wordt mediawijsheid toegankelijk gemaakt voor de inwoners van Aalst.

Grote Markt in Aalst

Ervaringen uit eerste hand: de aanpak van Stad Aalst

We interviewden Laura Leroux, preventiemedewerker van Aalst, voor haar ervaringen en inzichten over de succesvolle aanpak van Stad Aalst op het gebied van veilig online gedrag, alcohol- en drugspreventie. De oorsprong van onze samenwerking begon enkele jaren geleden, met een dagworkshop die we gaven voor ouders en jongeren rond gezond gamen. Wat volgde was een reeks van initiatieven, even onderbroken door de pandemie, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen: jongeren en hun ouders informeren en inspireren rond mediawijsheid.

Zo kiest Stad Aalst bewust voor externe sprekers en ervaringsdeskundigen om de boodschap kracht bij te zetten. Onze getuigenissen worden door de stad gratis aangeboden aan secundaire scholen voor jongeren in het tweede middelbaar.

Al 2100 jongeren van 13-15 jaar uit Aalst hebben we de voorbije jaren geïnspireerd naar bewuster schermgebruik met onze een getuigenis gameverslaving.

Effectieve strategieën en hun impact

De herkenbaarheid en aansluiting bij de leefwereld van de jongeren maken onze sessies impactvol. Naast de focus op gameverslaving wordt er ook aandacht besteed aan sociale media en de balans tussen online en offline leven, iets wat in het huidige digitale tijdperk essentieel is.

“We merken dat scholen die zich inschrijven dat elk jaar opnieuw terug doen, dus het toont aan dat ze de lezing positief vinden. Ze vinden het ook makkelijk dat het op de school is en makkelijk in te plannen is.” Laura Leroux – Stad Aalst

De respons van scholen en de vraag naar jaarlijkse herhaling van de sessies tonen de effectiviteit en het belang van onze aanpak. Door thema's te behandelen die dicht bij de leefwereld van de jongeren staan, zoals schermtijd en cyberpesten, wordt de basis gelegd voor een gezondere digitale omgang.

Lezing Gameverslaving voor SVI Gijzegem (Aalst) – november 2023

Uitdagingen en overwinningen

Stad Aalst heeft echter ook oog voor de uitdagingen. Het bereiken van ouders, vooral kwetsbare groepen die het meeste baat zouden hebben bij onze informatie, blijft een struikelblok. In samenwerking met lokale organisaties en initiatieven zoals het Huis van het Kind en lagere scholen, streeft de stad ernaar om deze belangrijke groep beter te bereiken en te informeren.

Jaarlijks geven we ook een infosessie over omgaan met (intens) game- en schermgebruik bij jongeren voor ouders en hulpverleners van Aalst

De samenwerking met speciaal onderwijs toont de bereidheid van Stad Aalst om inclusieve preventiestrategieën te ontwikkelen, aangepast aan de behoeften van alle leerlingen. Door te luisteren naar wat er leeft binnen de scholengemeenschap en de ervaringen jaarlijks te evalueren, blijft Stad Aalst hun aanbod verfijnen en relevant houden.

“De ouders waren zeer tevreden en het zat goed in elkaar” Laura Leroux – Stad Aalst – over onze workshop.

GameChangers Day – Een workshop voor ouders en kinderen rond gezond gamen

Toekomstvisies en uitnodiging tot actie

In de toekomst hoopt Stad Aalst thema's als polarisatie en fake news aan te snijden, naast het voortzetten van de succesvolle sessies rond gameverslaving. De positieve ervaringen van Stad Aalst met de preventie van gameverslaving onderstrepen het belang van een proactieve en inclusieve benadering. Door samen te werken met ervaringsdeskundigen en te focussen op preventie, kan er een significant verschil worden gemaakt in het leven van jongeren.

Ons nieuw magazine Level Up wordt sinds 2024 ook aangeboden aan de scholen voor Aalst.

Deze aanpak, gebaseerd op samenwerking, innovatie en een luisterend oor, dient als inspirerend voorbeeld voor andere steden die de gezondheid en het welzijn van hun jongeren willen bevorderen. Hierbij dus een warme oproep aan andere steden om dit voorbeeld te volgen en samen te werken aan een toekomst waarin jongeren veilig en bewust kunnen navigeren door de digitale wereld.

Neem contact met ons op om verder samen te werken.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

schermenVerslag van onze impact in 2023. cover